ยาช่วยชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์

ทคโนโลยีล่าสุดช่วยให้เราสามารถค้นหายาที่มีศักยภาพในโลกธรรมชาติโดยไม่ต้องรวบรวมหรือทำร้ายสัตว์ตัวเดียว ทั้งหมดที่คุณต้องมีคือ DNA ของพวกมัน ทุกวันนี้ พวกเราหลายคนมักจะนึกถึงสัตว์ป่าที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยของมนุษย์มากกว่าที่จะรักษา แต่เช่นเดียวกับพืชซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตู้ยาของเรานับตั้งแต่ ยุคมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล ใช้เปลือกต้นป็อปลาร์เป็นยาแก้ปวด สัตว์ต่าง ๆ ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อสรรพคุณทางยามาช้านาน ตัวอย่างเช่น การแพทย์แผนจีน (TCM) ใช้ส่วนผสมจากสัตว์ 36 สายพันธุ์ ได้แก่ แรด หมีดำ...